Szczegóły szkolenia

Kurs: Kontrakty długoterminowe

Planowany termin szkolenia: 07 listopada  2018r. ( środa) godz. 9,30

Wykładowca:  biegły rewident

Program szkolenia

1. Zasadność i cel szczególnych zasad wyceny przewidzianych dla kontraktów długoterminowych.
Kiedy obowiązują szczególne zasady wyceny związane z pojęciem kontraktów długoterminowych? Jaki jest cel takiej szczególnej prezentacji?
2. Uregulowania prawne związane z uznawaniem kontraktów długoterminowych.
Przytoczone zostaną uregulowania z ustawy o rachunkowości oraz (wybrane) z Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”, związane z definiowaniem umów uznawanych za kontrakty długoterminowe.
3. Zasady dokonywania wyceny i księgowania korekt.
Wycena kontraktów długoterminowych odbywa się – co do zasady – według stopnia zaawansowania prac. Omówione zostaną zasady wyceny, dokonywania korekt przychodów i kosztów kontraktu oraz ich ujęcie w księgach rachunkowych.
4. Metody określania zaawansowania prac
Ustawa o rachunkowości (oraz KSR 3) określa podstawowe metody ustalania stopnia zaawansowania prac, które zostaną zaprezentowane na przykładach.
5. Prezentacja pozycji związanych z wyceną kontraktów długoterminowych w sprawozdaniu finansowym.
Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 opisuje zasady prezentacji korekt dokonanych na kontraktach długoterminowych w sprawozdaniu finansowym – zostaną omówione odpowiednie pozycje bilansowe oraz konieczność ujęcia odpowiednich danych w informacji dodatkowej.
6. Wybrane zagadnienia dyskusyjne

Cena
370.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.