Szczegóły szkolenia

Kurs: Faktura VAT, zasady wystawiania faktur

Termin szkolenia: 29 marca 2019r. ( piątek)  godz. 9,30

Wykładowca :  doradca podatkowy 

Fakturowanie – zakres tematyczny:
1. Definicja faktury - faktury papierowe i elektroniczne.
2. Kiedy trzeba wystawić fakturę?
3. Elementy faktury:

• faktury dla podatnika polskiego,
• faktury dla podatnika zagranicznego (z innego kraju UE i spoza UE),
• faktury uproszczone: faktury na niewielką wartość transakcji, dokumenty zrównane z fakturą,
• faktury zaliczkowe,
• wybrane wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące wystawiania faktur, w tym m.in. określanie nazwy towaru/usługi na fakturze, podawanie na fakturze skróconej nazwy sprzedawcy/nabywcy, wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego z VAT, wystawianie faktur w języku obcym, dane na fakturze zbiorczej.
4. Samofakturowanie:
• kiedy nabywca może wystawiać faktury w imieniu i na rzecz sprzedawcy,
• forma akceptacji faktur wystawionych w ramach samofakturowania,
• numeracja faktur wystawianych przez nabywcę.
5. Faktura w walucie obcej – sposób przeliczania przez sprzedawcę i nabywcę.
6. Pozostałe rodzaje faktur:

• duplikaty faktur,
• faktury pro-forma,
• faktury wewnętrzne.
7. Terminy wystawiania faktur:
• zasada ogólna i wyjątki od niej,
• faktury wystawiane na żądanie nabywcy,
• termin wystawienia faktury a powstanie obowiązku podatkowego i moment odliczenia VAT przez nabywcę,
• skutki przedwczesnego wystawienia faktury.
8. Faktury korygujące i noty korygujące:
• termin wystawienia i rozliczenia faktury korygującej: faktury korygujące „in plus” i „in minus”,
• faktury korygujące dotyczące transakcji rozliczanych w ramach odwrotngo obciążenia,
• faktury korygujące w obrocie z zagranicą,
• zbiorcze faktury korygujące,
• przeliczanie faktur korygujących,
• wybrane interpretacje organów podatkowych i sądów dotyczące faktur korygujących, w tym m.in.: ograniczenia systemu księgowego a sposób wystawienia korekty faktury, korekta danych nabywcy, elementy zbiorczej faktury korygującej, czy istnieje obowiązek wystawienia noty korygującej, forma akceptacji noty korygującej. 
9. Przechowywanie faktur. 

Cena
360.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.