Szczegóły szkolenia

Kurs: Czas pracy – planowanie i rozliczanie w ujęciu kodeksowym i praktycznym

Planowany termin szkolenia:  12 marca 2019 r. (wtorek) w godz. 9,00

Wykładowca :  radca prawny 

Program szkolenia:
1.  Definicje czasu pracy.
• Pojęcie czasu pracy.
• Wliczanie do czasu pracy czynności niebędących pracą w ścisłym znaczeniu: szkolenia bhp, inne szkolenia, podróże służbowe.
• Wyjścia w celach prywatnych, zasady zwalniania pracowników w celach prywatnych i ich odpracowywania.
• Pojęcia pozostawania w gotowości oraz pozostawania w dyspozycji

2. Pojęcia czasu pracy.
• Doba pracownicza.
• Dobowy nieprzerwany odpoczynek.
• Tygodniowy nieprzerwany odpoczynek.
• Okres rozliczeniowy czasu pracy.
• Praca zmianowa.
• Pojęcie niedzieli
• Pojęcie pracy nocnej

3. Zasady planowania pracy w systemie podstawowym i równoważnym z uwzględnieniem pracy zmianowej.
• Pojęcie  rozkładu czasu pracy
• Zasady tworzenia  rozkładów pracy i zmiany po jego stworzeniu.
• Przestrzeganie normy dobowej czasu pracy.
• Przestrzeganie normy średniotygodniowej czasu pracy.
• Przestrzeganie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
• Pojęcie „czterobrygadówki”

4. Praca w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy.
• Pojęcie pracy w  godzinach nadliczbowych – przypadki dopuszczające pracę w  godzinach nadliczbowych.
• Wyłączenia od możliwości pracy w  godzinach nadliczbowych.
• Zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych:
– dobowy i roczny limit nadgodzin, limity w ramach okresu rozliczeniowego
– relacja nadgodzin do dobowego i tygodniowego odpoczynku,
– obowiązek pracy w nadgodzinach  i wyjątki od tego obowiązku.
• Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych:
– czasem wolnym od pracy,
– poprzez zapłatę wynagrodzenia,
– terminy do rozliczenia nadgodzin.
• Zasady zlecenia i rozliczania pracy w dni wolne od pracy.

5. Czas pracy,  kadry kierowniczej.
• Pojęcie  „ pracownika zarządzającego zakładem pracy w imieniu pracodawcy”  oraz „kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej”
• Wyłączenia stosowania reguł ochronnych.

 

Cena
360.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.