KURSY Z ZAKRESU CERTYFIKACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO

1.  KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO   I stopień ścieżki edukacyjnej  procesu certyfikacji zawodu księgowego (82 godzin zajęć) 

     1.1. KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO  I stopień ścieżki edukacyjnej  procesu certyfikacji zawodu księgowego (82 godzin zajęć)- DNI ROBOCZE

2.   KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO)    II stopień ścieżki edukacyjnej  procesu certyfikacji zawodu księgowego (184 godzin zajęć)

3. KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  III stopień ścieżki edukacyjnej  procesu certyfikacji zawodu księgowego (204 godzin zajęć)

 4. CERTYFIKOWANY EKSPERT USŁUG KSIĘGOWYCH (32 godz.)