Szczegóły szkolenia

KURS: PROBLEMATYCZNE ZAGADNIENIA W PODATKU VAT ORAZ DOSTARCZANIU JPK Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD LIPCA 2018 R. ORAZ OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Planowany termin szkolenia : 06 listopada 2018r.( wtorek) godz. 9,30

Wykładowca: doradca podatkowy

Szanowni Państwo, pragniemy Was zaprosić na szkolenie, które pozwoli uporządkować wiedzę dotyczącą rozliczenia podatku VAT po wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności oraz pozyskać wiedzę o przyszłych problemach w rozliczaniu podatku VAT związanych z wprowadzeniem nowych zasad wystawiania faktur do paragonów. Zmiana ta dotknie nie tylko podatników posiadających kasy fiskalne, ale również tych, którzy pozyskują faktury od podmiotów, które dokonują fiskalizacji sprzedaży. Zmiany mogą spowodować, że w niektórych przypadkach nie będzie możliwe uzyskanie faktury dokumentującej zakup towarów lub usług. Poruszymy również zagadnienia związane z planowanym wprowadzeniem kas „on line”.
Program szkolenia zawiera również inne zagadnienia związane z odliczeniem podatku naliczonego, które budzą zazwyczaj wątpliwości podatników, takich jak odliczenie VAT od wydatków na rzecz pracowników, zakupu alkoholu lub inwestycji w obcym środku trwałym. Wyjaśnimy również jak błędy popełnione przez wystawcę faktury wpływają na prawo do odliczenia otrzymującego fakturę oraz jak zachować się korygując na nowych zasadach rozliczenie VAT w związku z niewłaściwym rozliczeniem VAT wynikającego z zakupów na odwrotnym obciążeniu, importu usług oraz WNT.
Dodatkowo, szkolenie obejmuje tematykę związaną z Jednolitym Plikiem Kontrolnym. W trakcie szkolenia przeanalizujemy możliwości zachowania odliczenia podatku naliczonego VAT w przypadku stwierdzenia, że zakupu towarów lub usług dokonano od podatnika nie posiadającego statusu VAT czynnego. Poruszymy też istotne kwestie związane z dostarczaniem pliku JPK_FA na żądanie organów podatkowych. Plik JPK_FA najczęściej zawiera błędy wynikające z faktu, iż wiele systemów informatycznych nie pozwala na wystawianie faktur w sposób umożliwiający prawidłowe przygotowanie pliku. W trakcie szkolenia zwrócimy uwagę na najczęściej występujące błędy w pliku JPK_FA oraz szereg innych zagadnień związanych z tą strukturą.

I. Podatek naliczony – zagadnienia praktyczne:

1. Wpływ podzielonej płatności na rozliczenie podatku VAT
a) zapłata podzieloną płatnością a konsekwencje w rozliczeniu podatku naliczonego,
b) zapłata podzieloną płatnością a ulga na złe długi,
c) zapłata podzieloną płatnością a zakup od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową
d) zapłata zaliczki podzieloną płatnością a konsekwencje VAT,
e) czy w umowach cywilnoprawnych oraz na fakturach można zastrzec zapłatę wyłącznie zwykłym przelewem, z pominięciem podzielonej płatności?
f) podzielona płatność a nowe zasady zwrotu podatku VAT.
2. Odliczenie od podatnika VAT nieczynnego a należyta staranność w transakcjach gospodarczych
a) zapłata podzieloną płatnością a należyta staranność,
b) czy zapłata podzieloną płatnością dla podatnika VAT czynnego pozwoli zachować prawo do odliczenia VAT,
c) orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie odliczenia VAT przy zakupie od podatnika VAT nieczynnego a podejście krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
d) czy zawsze korygować VAT naliczony w związku z nabyciem od podatnika VAT nieczynnego?
3. Odliczenie VAT – różne zagadnienia problematyczne:
a) niewłaściwy sposób opodatkowania transakcji a prawo do odliczenia podatku,
b) w jakim terminie odliczyć VAT z DUPLIKATU faktury?,
c) wydatki związane z użytkowaniem samochodów firmowych, od których można odliczyć 100% podatku naliczonego pomimo generalnego odliczenia 50% VAT od tych samochodów,
d) odliczenie VAT przy transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem z uwzględnieniem zasad obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.
e) brak faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego – w jakich sytuacjach istnieje taka możliwość?
f) przypadki kiedy można odliczyć VAT przy nabyciu alkoholu,
g) odliczenie VAT od zaniechanych inwestycji, w tym inwestycji w obcym środku trwałym,
h) wydatki na rzecz pracowników a odliczenie VAT,
i) brak zapłaty na rzecz kontrahenta zagranicznego a korekta z tytułu ulgi na złe długi,
j) czy w JPK_VAT ujmować faktury zakupu, z których odliczenie nie przysługuje?.


II. Problematyczne zagadnienia dotyczące JPK_FA, kas fiskalnych oraz obowiązku podatkowego
1. JPK_FA – zagadnienia problematyczne:
a) w jakich sytuacjach organy KAS mogą żądać JPK_FA?
b) okresy rozliczeniowe w JPK_FA a okresy rozliczeniowe w JPK_VAT – czy są tożsame?,
c) data sprzedaży na fakturze lub brak daty sprzedaży na fakturze a dane w JPK_FA w odniesieniu do sprzedaży w JPK_VAT.
d) numer identyfikacji podatkowej zagranicznego kontrahenta w JPK_FA – konsekwencje błędnego zapisu w strukturze JPK_FA
e) sposób wykazania w JPK_FA faktur w różnych walutach,
f) błędy w fakturach i fakturach korygujących a dane w pliku JPK_FA,
g) zmiana danych kontrahenta w bazie systemu informatycznego a problem z prawidłowością tworzenia JPK_FA,
h) wystawianie faktur i faktur korygujących ręcznie, w arkuszu kalkulacyjnym lub edytorze tekstu a obowiązek dostarczenia JPK_FA,
i) czy w pliku JPK_FA przekazywane będą faktury wg daty wystawienia czy wg daty powstania obowiązku podatkowego?
j) faktury wewnętrzne a JPK_FA,
2. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2019 r.
a) w jakich sytuacjach nie będzie można wystawić i uzyskać faktury do paragonu?
b) czy nowe restrykcje będą dotyczyć wszystkich faktur wystawianych do paragonów?
c) brak możliwości wprowadzenia numeru NIP nabywcy a fiskalizacja i obowiązek wystawienia faktury od stycznia 2019 r.,
d) sankcje za niedozwolone wstawienie faktury do paragonu od 1 stycznia 2019 r.
e) sankcje od 1 stycznia 2019 r. za odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej do paragonu w sposób niedozwolony.
3. Kasy „on line” od stycznia 2019 r.
a) którzy podatnicy i w jakich terminach muszą wprowadzić kasy „on line”?
b) czy można przedłużyć termin wprowadzenia kas „on line”?
c) trwałe lub czasowe problemy z dostępem do Internetu a korzystanie z kas „on line”
d) do kiedy można używać dotychczas posiadane kasy fiskalne?
e) czy po 1 stycznie 2019 r. będzie można wymieniać moduły fiskalne w dotychczas posiadanych kasach fiskalnych?
f) czy po 1 stycznia 2019 r. będzie można kupić wyłącznie kasy „on line”?
g) zakup kasy „on line” a ponowna ulga na nabycie kasy rejestrującej.
4. Faktury do paragonów oraz obowiązek podatkowy przy fiskalizacji:
a) data fiskalizacji a data powstania obowiązku podatkowego – czy to zawsze to samo?
b) brak zwrotu paragonu przez klienta a obowiązek wystawienia faktury do paragonu,
c) czy można wystawić jedną fakturę do kilku paragonów dla tego samego nabywcy?
d) faktury do paragonów w JPK_VAT.
 

Cena
390.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.