KLUB SENIORA

 Klub Seniora


Realizując uchwały  VII-go Okręgowego Zjazdu Delegatów SKwP  Zarząd Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp. uchwałą Nr 16/2009 z dnia 06 maja 2009r. powołał Klub Seniora.

Celem klubu jest integracja i aktywizacja emerytów i rencistów - członków Stowarzyszenia Księgowych.

Zarząd Oddziału upoważnił członka honorowego Stowarzyszenia kolegę Stanisława Kociubę do podjęcia działań powołania zarządu Klubu Seniora.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia emerytów i rencistów do przystąpienia do Klubu Seniora. Warunkiem przystąpienia do klubu jest złożenie deklaracji. Deklarację należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia  pocztą, faxem (095 722 53 91) lub e-mailem : biuro@gorzow.skwp.pl .