Etyka zawodowa

KAŻDY CZŁONEK STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE OBOWIĄZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA KODEKSU I MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE POŚWIADCZENIA SYGNATARIUSZA KODEKSU ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

Każda osoba zajmująca sie rachunkowością, jak również jednostka prowadząca rachunkowość lub zajmująca się usługowym jej prowadzeniem i postępująca zgodnie z zasadami zawartymi w "Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości", może zostać jego sygnatariuszem. Ma prawo złożyć oświadczenie o przyjęciu i stosowaniu Kodeksu. Jednostka prowadząca rachunkowość lub zajmująca się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych składa oświadczenie zbiorowe, a osoba zajmująca się rachunkowością, niebędąca członkiem Stowarzyszenia składa oświadczenie indywidualne. Oświadczenia do pobrania poniżej:

Deklaracja sygnatariusza  zbiorowego - do pobrania 

Deklaracja sygnatariusza indywidualnego  - do pobrania

Klauzula informacyjna  dla sygnatariuszy Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości  - do pobrania 

WNIOSEK O WYDANIE POŚWIADCZENIA SYGNATARIUSZA KODEKSU ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI - do pobrania

Klauzula informacyjna  dla sygnatariusza Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości będącego Członkiem - do pobrania 

Podpisane oświadczenie prosimy przesłać do Oddziału Okręgowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 81 , 66-400 Gorzów Wlkp. Sygnatariusz Kodeksu ma prawo do informowania o tym fakcie swoich partnerów i klientów, dla których bycie Sygnatariuszem "Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości" będzie rękojmią rzetelnego i etycznego działania.