Certyfikacja zawodu księgowego

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podjęło inicjatywę wdrożenia certyfikacji zawodu księgowego. Tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego można uzyskać w ramach ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia lub eksternistycznie. Poprzez wysoki poziom nauczania i obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego. Opracowana została ścieżka edukacyjna , programy nauczania oraz system egzaminacyjny na dyplomowanego księgowego. Proces certyfikacji będzie przebiegał czterostopniowo:

Stopień I - księgowy,

Stopień II - specjalista ds.rachunkowości (samodzielny księgowy),

Stopień III - główny księgowy,

Stopień IV - dyplomowany księgowy

Egzamin na dyplomowanego księgowego będzie przeprowadzała Główna Komisja Egzaminacyjna, powołana przez Zarząd Główny SKwP .

Egzamin na dyplomowanego księgowego obejmuje:

Część A - zakres wymagań I i II stopnia kwalifikacji,

Część B - zakres wymagań określony dla III stopnia kwalifikacji,

Część C - zakres wymagań określonyu dla IV stopnia kwalifikacji,

Część D - zadanie problemowe.

Absolwenci trzech pierwszych poziomów kształcenia (stopnia I,II i III) mogą się ubiegać o zwolnienie z części A i B egzaminu.

Wprowadzenie certyfikacji nie tylko odpowiada na zapotrzebowanie rynku, ale także wskażę ścieżkę zawodową tym, którzy planują rozwój kariery zawodowej. Celem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest , aby certyfikat był marką rozpoznawalną i docenioną na rynku pracy.

W naszej ofercie:

  1. KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO (82 godzin zajęć)   (karta zgłoszenia)
  2. KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS.RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO)  (184 godzin zajęć )     (karta zgłoszenia)
  3. KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO) (204 godzin zajęć)   (karta zgłoszenia)
  4. KURS DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANYCH KSIĘGOWYCH (150 godzin zajęć )  (karta zgłoszenia)


Uchwała nr 750/180/2010 dotycząca zmiany uchwały 732/110/2009 i uchwały 732/111/2009

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na posiedzeniu 20 lipca 2009 r. podjął uchwały:

1. Uchwała nr 732/110/ 2009 w sprawie tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy"

  • Regulamin Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej (zał. nr 1)
  • Regulamin systemu ustawicznego doskonalenia zawodowego (zał. nr 2) i 3 załączniki (oświadczenia i wniosek)

2. Uchwała nr 732/111/ 2009 w sprawie certyfikacji zawodu księgowego

  • Regulamin wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego (zał. nr 1)

3. Uchwała nr 732/112/2009 w sprawie powołania Rady Pracodawców.

  • Regulamin Rady Pracodawców (zał. nr 1) 

Media o nas:

Bądź księgową 2009

Gazeta Wyborcza - w internecie gazeta.pl

Rzeczpospolita

Wirtualna Polska

ISK - Internetowy Serwis Księgowego