Aktualności

Szkolenia bezpłatne  finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy(KFS)  przeznaczony jest na kształcenie pracodawców i pracowników.
 O środki z KFS może wystąpić każdy czyli pracodawca, podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, składając wniosek  do wojewódzkiego  lub powiatowego urzędu pracy.
Dzięki KFS możliwe jest całkowite (w 100 % dla mikroprzedsiębiorców) lub częściowo ( w 80% dla pozostałych) sfinansowanie wydatków w zakresie szkolenia pracowników firm,
a także samych pracodawców. Nie może być jednak większe niż  300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika ( około 12 tys. zł).

 

         SZKOLENIA I KURSY

Planowane terminy szkoleń

26 listopada 2018r. Kurs: Prowadzenie i rozliczanie Fundacji i Stowarzyszeń więcej
27 listopada 2018r.

Kurs: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z „RODO” 2018r. PRAKTYCZNE WARSZTATY

więcej
03 grudnia  2018r. Kurs: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmuwięcej
 05 grudnia 2018r.  Kurs: Moje pierwsze sprawozdanie finansowewięcej

11,14 grudnia 2018r. 09 stycznia 2019r.

Kurs: Edukacja BILANS 2018 Gorzów Wlkp. więcej  
30 stycznia 2019r. Kurs: Prawo pracy w praktyce pracodawców więcej
27 lutego 2019r. Kurs: O leasingu prawie wszystko. więcej
Luty 2019r.  Kurs Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnychwięcej

Uruchomienie po zebraniu grupy

Kurs: ROZLICZENIA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH w 2018r. ORAZ KONSEKWENCJE NA GRUNCIE PIT, CIT, VAT, ZUS

więcej

Uruchomienie po zebraniu grupy

Kurs: Podatek od towarów i usług VAT- kurs dla początkujących ( 32 godz. lek.)

więcej

Uruchomienie po zebraniu grupyKURS: WPŁYW NOWELIZACJI PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI W 2018 NA DOKUMENTACJĘ ZASAD RACHUNKOWOSCI W TYM PLANY KONT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDZETOWYCH więcej

Kursy z zakresy CERTYFIKACJI  ZAWODU KSIEGOWEGO

Planowane terminy szkoleń

01 grudnia  2018r.   TRWA NABÓR

 KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO ( 82 godz. lek.)  

Zajęcia w soboty plus jedna niedziela w m-cu w godz. 8,15-15,00 

więcej

27 lutego   2019r.

TRWA NABÓR 

KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO ( 82 godz. lek.)      

   Zajęcia w dni robocze w godz. 8,15-15,00 

więcej

 30 marca 2019r.

 TRWA NABÓR 

KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI( SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO) (184 godz. lek.)      

 Zajęcia w soboty plus jedna niedziela w m-cu w godz. 8,15-15,00 

 więcej

27 października 2018r.

TRWA NABÓR 

KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI( SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO) (184 godz. lek.)         

  Zajęcia w soboty plus jedna niedziela w m-cu w godz. 8,15-15,00 

więcej

06 kwietnia 2019r.

TRWA NABÓR 

 KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ( 204 godz. lek.) 

   Zajęcia w soboty plus jedna niedziela w m-cu w godz. 8,15-15,00 

 więcej

 

 OBLIGATORYJNE SEMINARIUM BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2018 ROKU

 

22-23 października 2018r. (I grupa)

 MODUŁ XXI- STOSOWANIE MSB W PRAKTYCE- część II: REALIZACJA ZAPLANOWANYCH PROCEDUR BADANIA JAKO REAKCJA NA OSZACOWANIE RYZYKA BADANIA ( 16 godz. z bloku Rewizja Finansowa) Wykładowca: dr Teresowa Cebrowska 

29-30 października 2018r. (II grupa)

 MODUŁ XXI- STOSOWANIE MSB W PRAKTYCE- część II: REALIZACJA ZAPLANOWANYCH PROCEDUR BADANIA JAKO REAKCJA NA OSZACOWANIE RYZYKA BADANIA ( 16 godz. z bloku Rewizja Finansowa) Wykładowca: dr Teresowa Cebrowska 
05-06 listopada 2018r.

 MODUŁ XXII- STOSOWANIE MSB W PRAKTYCE- część III: PROCEDURY KOŃCOWE BADANIA I SPRAWOZDANIA BIEGŁEGO REWIDENTA ( 16 godz. z bloku Rewizja Finansowa)            Wykładowca: dr Władysław Fałowski