Aktualności

przygotowanie do zamknięcia roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym

 

        Kursy z zakresy CERTYFIKACJI  ZAWODU KSIĘGOWEGO

Planowane terminy szkoleń

27 lutego   2019r.

TRWA NABÓR 

KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO ( 82 godz. lek.)      

   Zajęcia w dni robocze w godz. 8,15-15,00 

więcej

30 marca 2019r.

 TRWA NABÓR 

KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI( SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO) (184 godz. lek.)      

 Zajęcia w soboty plus jedna niedziela w m-cu w godz. 8,15-15,00 

 więcej

02 kwietnia 2019r.

TRWA NABÓR 

 KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ( 204 godz. lek.) 

   Zajęcia w dni robocze w godz. 8,15-15,00 

 

 więcej

   SZKOLENIA I KURSY

 Planowane terminy szkoleń

22 stycznia 2019r.

Kurs: Rewolucyjne zmiany w podatku CIT i PIT na rok 2019 oraz inne wybrane zagadnienia

 więcej

30 stycznia 2019r.

Kurs: Prawo pracy w praktyce pracodawców w 2019

 więcej

31 stycznia 2019r. Kurs: Zmiany w CIT i VAT od 2019 r. więcej
31 stycznia 2019r.Kurs: Najnowsze zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych i funkcjonalności Programu PŁATNIK

więcej   

 05 lutego 2019r.  Kurs: DOKUMENTACJA PRACOWNICZA -najnowsze zmiany od 1 stycznia 2019 roku  więcej
07 lutego  2019r. Kurs: Podatek od towarów i usług VAT w 2019 roku.

więcej  

13 lutego 2019r.  Kurs: Samochód w firmie zmiany w 2019 roku więcej

15 lutego 2019 r.

Kurs : Zasiłki od A do Z (czyli od zwolnienia do rozliczenia) - 3 dniowe szkolenie

więcej

 22 lutego 2019r.  Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2019r. więcej
25 lutego 2019r.Kurs: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z „RODO”  PRAKTYCZNE WARSZTATY    więcej
26 lutego 2019r.  Kurs: Czas pracy – planowanie i rozliczanie w ujęciu kodeksowym i praktycznym  więcej
27 lutego 2019r. Kurs: Leasing w księgach rachunkowych. więcej

 

28 lutego 2018r.

SUKCESJA BIZNESU. Zarząd sukcesyjny - nowa ustawa o dziedziczeniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej - skutki prawne, podatkowe i ZUS. Alternatywne metody zapewnienia stabilności biznesu.

 

więcej

01 marca 2019r. Kurs Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnychwięcej
04 marca 2019r.

Kurs: Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

więcej
29 marca 2019r.  Kurs: Faktura VAT, zasady wystawiania fakturwięcej

Uruchomienie po zebraniu grupy

Kurs: Podatek od towarów i usług VAT- kurs dla początkujących ( 32 godz. lek.)

więcej

Uruchomienie po zebraniu grupyKURS: WPŁYW NOWELIZACJI PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI W 2018 NA DOKUMENTACJĘ ZASAD RACHUNKOWOSCI W TYM PLANY KONT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDZETOWYCH więc

Szkolenia bezpłatne  finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy(KFS)  przeznaczony jest na kształcenie pracodawców i pracowników.
 O środki z KFS może wystąpić każdy czyli pracodawca, podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, składając wniosek  do wojewódzkiego  lub powiatowego urzędu pracy.
Dzięki KFS możliwe jest całkowite (w 100 % dla mikroprzedsiębiorców) lub częściowo ( w 80% dla pozostałych) sfinansowanie wydatków w zakresie szkolenia pracowników firm,
a także samych pracodawców. Nie może być jednak większe niż  300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika ( około 12 tys. zł).