Aktualności

Ankieta Komisji Europejskiej ws. sprawozdawczości spółek

Link do ankiety:https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_en         SZKOLENIA I KURSY

Planowane terminy szkoleń

21 czerwca  2018r.Kurs: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z „RODO” 2018więcej
27 czerwca 2018r.  Kurs: Prawo pracy w praktyce pracodawców. więcej

29 czerwca  2018r.

 Kurs: Podatek od towarów i usług - warsztaty; płatność podzielona obowiązująca od 01 lipca 2018r.  

więcej

Uruchomienie po zebraniu grupy

 Kurs: ROZLICZENIA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH w 2018r. ORAZ KONSEKWENCJE NA GRUNCIE PIT, CIT, VAT, ZUS

więcej

Uruchomienie po zebraniu grupy

 Kurs: Podatek od towarów i usług VAT- kurs dla początkujących ( 32 godz. lek.)

więcej

Uruchomienie po zebraniu grupy

 Kurs: Faktura VAT, zasady wystawiania faktur.

 więcej

Uruchomienie po zebraniu grupy

 Kurs: Samochód w firmie rozliczenie VAT, PIT, CIT

więcej

 11, 14 grudnia 2018r.

09 stycznia 2019r.

 Kurs: Edukacja BILANS 2018 Gorzów Wlkp. więcej  

Kursy z zakresy CERTYFIKACJI  ZAWODU KSIEGOWEGO

Planowane terminy szkoleń

15 września  2018r.   TRWA NABÓR

 KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO ( 82 godz. lek.)

Zajęcia w soboty plus jedna niedziela w m-cu w godz. 8,15-15,00 

więcej

02 października  2018r.

TRWA NABÓR 

KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO ( 82 godz. lek.)

Zajęcia w dni robocze w godz. 8,15-15,00 

więcej

06 października 2018r.

TRWA NABÓR 

 

KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI( SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO) (184 godz. lek.)

Zajęcia w soboty plus jedna niedziela w m-cu w godz. 8,15-15,00 

więcej

22 września 2018r.

 TRWA NABÓR 

 KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ( 204 godz. lek.)

Zajęcia w soboty plus jedna niedziela w m-cu w godz. 8,15-15,00 

 więcej

Uruchomienie po zebraniu grupy

 KURS CERTYFIKOWANY EKSPERT USŁUG KSIĘGOWYCH ( 32 godz. lek.)

więcej
  

KURSY DLA BUDŻETU

 
 październik 2018r. KURS: WPŁYW NOWELIZACJI PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI W 2018 NA DOKUMENTACJĘ ZASAD RACHUNKOWOSCI W TYM PLANY KONT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDZETOWYCH więcej


 

Szkolenia bezpłatne  finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy(KFS)  przeznaczony jest na kształcenie pracodawców i pracowników.
Dzięki KFS możliwe jest całkowite (w 100 % dla mikroprzedsiębiorców) lub częściowo ( w 80% dla pozostałych) sfinansowanie wydatków w zakresie szkolenia pracowników firm,
a także samych pracodawców. Nie może być jednak większe niż  300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika ( około 12 tys. zł).
O środki z KFS może wystąpić każdy czyli pracodawca, podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, składając wniosek  do wojewódzkiego  lub powiatowego urzędu pracy.