Aktualności

Szkolenia bezpłatne  finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Krajowy Fundusz Szkoleniowy(KFS)  przeznaczony jest na kształcenie pracodawców i pracowników.
Dzięki KFS możliwe jest całkowite (w 100 % dla mikroprzedsiębiorców) lub częściowo ( w 80% dla pozostałych) sfinansowanie wydatków w zakresie szkolenia pracowników firm,
a także samych pracodawców. Nie może być jednak większe niż  300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika ( około 12 tys. zł).
O środki z KFS może wystąpić każdy czyli pracodawca, podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, składając wniosek  do wojewódzkiego  lub powiatowego urzędu pracy.

Kursy z zakresy CERTYFIKACJI ZAWODU KSIEGOWEGO

 03 lutego  2018r.

 BRAK MIEJSC 

KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO ( 82 godz. lek.)

 więcej

 07 kwietnia 2018r.  KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO ( 82 godz. lek.) więcej

24 lutego 2018r.

KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI( SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO) (184 godz. lek.)

więcej

 21 marca  2018r.

KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO ( 82 godz. lek.)

więcej

07 kwietnia 2018r.

 KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ( 204 godz. lek.)

 więcej

Uruchomienie po zebraniu grupy

 KURS CERTYFIKOWANY EKSPERT USŁUG KSIĘGOWYCH ( 32 godz. lek.)

więcej

SZKOLENIA I KURSY 

 26 stycznia 2018r.

  Kurs: Kodeks pracy w 2018 roku

więcej

 29 stycznia 2018r.

 Kurs: Podatek Vat w 2018 roku.

więcej

30 stycznia 2018r.

 Kurs: Jednolity Plik Kontrolny – najważniejsze zagadnienia. Omówienie funkcjonowania Nowej Aplikacji Klient

więcej

 31 stycznia 2018r.

 Kurs: Wybrane zmiany CIT/PIT 2018 oraz inne wybrane zagadnienia

 więcej

01 luty 2018r.

 Kurs: Faktura VAT, zasady wystawiania faktur.

 więcej

05 lutego 2018r.

 Kurs: JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, Podzielona Płatność i inne zmiany w podatku VAT

 więcej

06 lutego 2018r.

 Kurs: Zasady dla płatników składek w zakresie obejmowania ubezpieczeniem i podstawy wymiaru składek

 więcej

07 lutego 2018r.

 Kurs: Samochód w firmie rozliczenie VAT, PIT, CIT

więcej

 23 stycznia

13 lutego 2018r.

 KURS: ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA - ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

więcej

16 lutego  2018r.

 

 

EDUKACJA BILANS. ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 ORAZ ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI OD 2018 R. W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH

 więcej

27 lutego 2018r.

 Kurs: ROZLICZENIA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH w 2018r. ORAZ KONSEKWENCJE NA GRUNCIE PIT, CIT, VAT, ZUS

więcej

 28 lutego 2018r.

 Kurs: Podzielona Płatność i inne zmiany w podatku VAT oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT

 więcej

 Luty / Marzec

 Kurs Kodeks pracy w praktyce (od podstaw) 36 godz.lek.

więcej
 Luty / Marzec

 Kurs PŁACE - zasady naliczania od podstaw ( w tym program płatnik - zajęcia praktyczne) 32 godz.lek.

 więcej

01 marca 2018r.

 Kurs: ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNIE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA – ZASIŁEK CHOROBOWY

 więcej

 06 marca 2018r.

 Kurs: Obowiązki Płatnika w kontekście przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, PIT i KKS z uwzględnieniem zmian na rok 2018

więcej

 15 marca 2018r.

 Kurs Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych( warsztaty jednodniowe)

 więcej

 15 marca 2018r.

 Kurs: Prawo zamówień publicznych obowiązujące w 2018 roku

 więcej

 17 marca  2018r.

( 4 spotkania) 

 Kurs: Podatek od towarów i usług VAT- kurs dla początkujących     ( 32 godz. lek.)

więcej

23 marca 2018r.

 Kurs: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

więcej

 05 kwietnia 2018r.

 Kurs: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

 więcej

 13, 14, 27, 28 kwietnia 2018r.

piątek/sobota

 Kurs: Podatek VAT od A do Z. - warsztaty 4-dniowe ( dla zaawansowanych)  (24 godz. lek.)

więcej

 10 maja 2018r.

 Kurs: Prowadzenie i rozliczanie Fundacji i Stowarzyszeń

więcej

 uruchomienie po zebraniu gupy

 Kurs: Program Płatnik od podstaw  ( warsztaty przy komputerze)

więcej

 

 

Podpisanie międzynarodowego porozumienia, którego SKwP było inicjatorem  
http://www.skwp.pl/Miedzynarodowe,porozumienie,ksiegowych,14544.html


Depesza  "Międzynarodowe uznanie dla księgowych"
http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/100392,,miedzynarodowe-uznanie-dla-polskich-ksiegowych

BEZPŁATNE KONSULTACJE dla członków SK 

Zapraszamy członków Stowarzyszenia Księgowych na konsultacje w zakresie rachunkowości i finansów - terminarz konsultacji

Zaproszenie do opracowania projektów Komitetu Standardów Rachunkowości
Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) poszukuje osób zainteresowanych opracowaniem projektów dokumentów (Krajowego Standardu Rachunkowości lub stanowisk Komitetu), dotyczących:
1.      środków trwałych,
2.      ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,
3.      inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych.

Szczegółowe informacje na temat zakresów dokumentów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce Komitetu Standardów Rachunkowości: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komitet-standardow-rachunkowosci/zaproszenie-do-wspolpracy