AktualnościSzkolenia bezpłatne  finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Krajowy Fundusz Szkoleniowy(KFS)  przeznaczony jest na kształcenie pracodawców i pracowników.
Dzięki KFS możliwe jest całkowite (w 100 % dla mikroprzedsiębiorców) lub częściowo ( w 80% dla pozostałych) sfinansowanie wydatków w zakresie szkolenia pracowników firm,
a także samych pracodawców. Nie może być jednak większe niż  300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika ( około 12 tys. zł).
O środki z KFS może wystąpić każdy czyli pracodawca, podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, składając wniosek  do wojewódzkiego  lub powiatowego urzędu pracy.
 


 Planowane   terminy rozpoczęcia  kursów

 Kursy z zakresy CERTYFIKACJI  ZAWODU KSIEGOWEGO

 

08 maja 2018r.

 TRWA NABÓR 

KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO ( 82 godz. lek.)

więcej

21 kwietnia 2018r.   BRAK MIEJSC

 KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO ( 82 godz. lek.) więcej

21 kwietnia 2018r.

BRAK MIEJSC

KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI( SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO) (184 godz. lek.)

więcej

22 września 2018r.

 TRWA NABÓR 

 KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ( 204 godz. lek.)

 więcej

Uruchomienie po zebraniu grupy

 KURS CERTYFIKOWANY EKSPERT USŁUG KSIĘGOWYCH ( 32 godz. lek.)

więcej

Planowane terminy                      SZKOLENIA I KURSY 

 13, 14, 27, 28 kwietnia 2018r.

piątek/sobota

 Kurs: Podatek VAT od A do Z. - warsztaty 4-dniowe ( dla zaawansowanych)  (24 godz. lek.)

więcej

10 maja 2018r.

 Kurs: Prowadzenie i rozliczanie Fundacji i Stowarzyszeń

więcej

14 maja 2018r.

 Kurs: Podatek od towarów i usług  VAT 

więcej

16 maja 2018r.  Kurs: Prawo pracy w praktyce pracodawców. więcej
17 maja 2018r.Kurs: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z „RODO” 2018więcej
22 maja 2018r. Kurs: Najważniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r. oraz inne wybrane zagadnienia związane z obowiązkami płatnikawięcej
06 czerwca 2018r.  Kurs: Czas pracy – planowanie i rozliczanie w ujęciu kodeksowym i praktycznym więcej
12 czerwca 2018r. Kurs:  Podzielona Płatność, należyta staranność w transakcjach z kontrahentem i inne zmiany w podatku VAT od lipca 2018 r.więcej

Uruchomienie po zebraniu grupy

 Kurs: ROZLICZENIA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH w 2018r. ORAZ KONSEKWENCJE NA GRUNCIE PIT, CIT, VAT, ZUS

więcej

Uruchomienie po zebraniu grupy

 Kurs: Podatek od towarów i usług VAT- kurs dla początkujących ( 32 godz. lek.)

więcej

Uruchomienie po zebraniu grupy

 Kurs: Faktura VAT, zasady wystawiania faktur.

 więcej

Uruchomienie po zebraniu grupy

 Kurs: Samochód w firmie rozliczenie VAT, PIT, CIT

więcej

 11, 14 grudnia 2018r.

09 stycznia 2019r.  

 Kurs: Edukacja BILANS 2018 Gorzów Wlkp. więcej  
 

 KURSY DLA BUDŻETU

 
09 maja 2018r.

 Kurs: Aktualne zagadnienia związane z dostosowaniem polityki rachunkowości do zmian jakie weszły w życie od 2018r. z uwzględnieniem kontroli zarządczej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. więcej
15 maja 2018r. KURS: WPŁYW NOWELIZACJI PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI W 2018 NA DOKUMENTACJĘ ZASAD RACHUNKOWOSCI W TYM PLANY KONT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDZETOWYCH więcej
 23 maja 2018r.  Kurs: Aktualne zagadnienia dotyczące uznawania, wyceny, definicji, ewidencji, finansowania i dokumentowania zmian ilościowo- wartościowych i wartościowych w zakresie środków trwałych.

 

więcej  

06 czerwca 2018r. Kurs: Nowe uregulowania prawne obowiązujące jednostki sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2018r. więcej